Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Amos
ASP Czech
Česká hepatologická společnost
Ella-CS
Evernia
Exver Food, s.r.o.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Fakultní nemocnice v Motole
Klima Optima
Krajské muzeum východních Čech
Pravé hořické trubičky, s.r.o.
Roche, s.r.o.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové

publikace

posteryletakylogaobaly
blahopřání