Intervenční radiologie. Miniinvazní terapie

Antonín Krajina
Jan H. Peregrin
a kolektiv

Nemoci jater a žlučových cest

Sheila Sherlocková
James Dooley

Praktická urologie u nemocných v dialyzační léčbě, před a po transplantaci ledviny

Pavel Navrátil

Intervence chlopenních a zkratových srdečních vad dospělých

Josef Šťásek

Paliativní léčba rakoviny konečníku

Ladislav Horák
Tomáš Skřička

Problematika diagnostiky a léčby páteřních metastáz

Svatopluk Řehák a kolektiv

Stenting in gastrointestinal tract

Tomáš Teršíp

Current practice of tips

editoři:
Petr Hůlek
Antonín Krajina

Carboniferous and Permian fauns and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic

Stanislav Štamberg
Jaroslav Zajíc

Permo-Carboniferous Actinopterygians of the Boskovice Graben

Stanislav Štamberg

Acta musei

Rodinné domy Jana Kotěry ve východních Čechách

Miroslav Kaňka

Katovské řemeslo v českých zemích

Jindřich Francek

Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic

Věra Němečková
Jiří Sejbal

Systems Approach to Knowledge Modelling

Ludmila Domeová
Milan Houška
Martina Houšková Beránková

Univerzita Hradec Králové

Faculty of informatics and management university of Hradec Králové

Přírodovědně významné lokality Královehradeckých lesů

Netopýři v lesním prostředí

Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České Republice

Tereza Kumstátová
Petra Nová
Pavel Marhoul

Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů

RNDr. Michal Andreas PhD.
Mgr. Eva Cepáková

Příroda supplementum

editor:
RNDr. Marie Pivničková

Příroda Sborník prací z ochrany přírody 22

Assesment of landscape fragmentation caused by traffic

RNDr. Petr Anděl, CSc.
Ing. Ivana Gorčicová
Ing. Václav Hlaváč
RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
Ing. Helena Andělová