Problematika diagnostiky a léčby páteřních metastáz

Svatopluk Řehák a kolektiv
© Svatopluk Řehák, 2006, Problematika diagnostiky a léčby páteřních metastáz
Grafická příprava a lito © Olga Čermáková, Hradec Králové, 2006

Vydala Olga Čermáková, Hradec Králové, 2006, 1. vydání

ISBN 80-86703-17-7

Černobílá publikace, vazba vázaná V8, 96 stran, rozměry 150 x 210 mm


Kniha je věnována všem lékařům, kteří se zabývají diagnostikou, klinickým projevy a léčbou páteřních metastáz. V úvodní části poskytuje souhrnný pohled na tuto problematiku z hlediska epidemiologie, anatomie a patofyziologických procesů metastatického onemocnění páteře.
V další části jsou rozebrány klinické projevy, možnosti diagnostiky. Zejména jsou podtrženy klinické důsledky pozdní diagnostiky, kdy dojde k útlaku míchy a často nenávratné poruše její funkce.
Na základě využití kombinace prognostických skórovacích systémů doporučujeme volbu radikality chirurgického výkonu tak, aby onkologický pacient měl z léčby prospěch a podařilo se příznivě ovlivnit kvalitu jeho života.
V závěru knihy jsou rozebrány možnosti konzervativní a chirurgické léčby s akcentem na týmovou spolupráci a komplexnost terapie.


Publikaci lze objednat na e-mailu: cermakova.olga@seznam.cz