Intervence chlopenních a zkratových srdečních vad dospělých

Josef Šťásek
© Josef Šťásek, 2006, Intervence chlopenních a zkratových srdečních vad dospělých
Grafická příprava a lito © Olga Čermáková, Hradec Králové, 2006

Vydala Olga Čermáková pro Nadační fond pro rozvoj invazivní kardiologie v Hradci Králové
1. vydání

ISBN 80-86703-18-5

Plnobarevná publikace, vazba vázaná V8, 100 stran, rozměry 150 x 210 mm


Cílem publikace bylo podat přehled o současných možnostech katetrizační léčby vrozených a získaných vad srdce u dospělých. Podrobně jsou popsány postupy u zavedených výkonů. Záměrem bylo znovu připomenout transseptální punkci metodou dvojí jehly podle Endryse. Přestože se v diagnostice srdečních vad používá již minimálně, s předpokládaným rozvojem katetrizační léčby srdečních vad v následujících letech však potřeba provádět bezpečnou transseptální punkci nejspíše vzroste, a proto by principy této techniky neměly být zapomenuty. Z důvodu úplnosti je v knize krátká zmínka i o uzavírání ouška levé síně, přestože se nejedná o srdeční vadu. Součástí knihy je výukové DVD, kde je podrobně dokumentován postup transseptální punkce, mitrální valvuloplastiky a uzavření defektu síňového septa Amplatzovým okluderem. Na DVD jsou pak i krátké sekvence dokumentující další i málo obvyklé možnosti využití Amplatzova okluderu.

Publikaci lze objednat na e-mailu: cermakova.olga@seznam.cz