Praktická urologie u nemocných v dialyzační léčbě, před a po transplantaci ledviny

Pavel Navrátil
© Pavel Navrátil, 2005, Praktická urologie u nemocných v dialyzační léčbě, před a po transplantaci ledviny
Grafická příprava a lito © Olga Čermáková, Hradec Králové, 2005

Vydala Olga Čermáková, Hradec Králové, 2005, 1. vydání

ISBN 80-86703-13-4

Plnobarevná publikace, vazba vázaná V8, 206 stran, rozměry 150 x 210 mm


Kniha je určena všem zdravotníkům, kteří se zabývají péčí o pacienty s ledvinnou nedostatečností, podílejí se na přípravě pacientů k zařazení do listiny čekatelů a starají se o pacienty po transplantaci ledviny.
Je napsána urologem a je o urologických onemocněních, která ledvinnou nedostatečnost mohou vyvolat, která se mohou objevit souběžně s nefrologickým onemocněním a se kterými se můžeme setkávat před, při a po transplantaci ledviny.
Samostatnou kapitolu tvoří pacienti, jejichž urologická onemocnění ledvinnou nedostatečnost způsobila. Bez dořešení urologického onemocnění před další léčbou, včetně hemodialýzy, nebo dokonce transplantací, jde o onemocnění nebezpečná pro život a funkci transplantátu. Ne vždy jsou tito pacienti s těmito onemocněními včas a přesně rozpoznáni a také léčeni.
V ČR je Urologická klinika FN a LFUK v Hradci Králové jedinou urologií, při které transplantační centrum existuje. Ostatní centra jsou při jiných chirurgických oborech a pozici centra specializovaného jen na transplantace zaujímá IKEM Praha.
Kniha uvádí problémy průběžně řešené, většina z nich byla přednášena na úrovni české, nebo i evropské urologie a transplantologie.
Základem sdělení jsou poznatky získané na urologické klinice v Hradci Králové, což je pracoviště, které uskutečnilo 23. listopadu 1961 první transplantaci ledviny na území Československé republiky. Jsme urologickým pracovištěm, které se péčí o pacienty s urologickými onemocněními a s ledvinnou nedostatečností zabývá i nadále a do současnosti provedlo transplantace u více než osmi set pacientů.


Publikaci lze objednat na e-mailu: cermakova.olga@seznam.cz