Intervenční radiologie. Miniinvazivní terapie

Antonín Krajina, Jan H. Peregrin a kolektiv
© Antonín Krajina, Jan H, Peregrin, 2005, Intervenční radiologie - Miniinvazivní terapie
Grafická příprava a lito © Aurius; Olga Čermáková, Hradec Králové, 2005

Vydala Olga Čermáková, Hradec Králové, 2005, 1. vydání

ISBN 80-86703-08-8

Černobílá publikace, vazba vázaná V8, 848 stran, 1522 obrázků, rozměry 220 x 305 mm


Kniha shrnuje nově vznikající obor medicíny, který využívá současné znalosti klinické a technologické, předevsím zobrazovací metody, k léčbě některých nemocí a stavů jen s minimálním porušením zevní integrity lidského těla. To je možné s použitím současných zobrazovacích zařízení založených na rentgenovém zážení, ultrazvuku či magnetické rezonanci, k navádění nástrojů v přirozených dutinách lidského těla a jeho orgánů. Snižuje se invazivita výkonů a tím i morbidita způsobená přirozenou chirurgickou cestou.
I když spolupráce s chirurgy, neurochirurgy, angiology, gastroenterology a dalšími je úzká, hlavní odpovědnost v této týmové príci spočívá na erudovaném intervenčním radiologovi.
Tato kniha je určena především mladším lékařům, kteří se chystají odborně specializovat. Popisuje a hodnotí metody, které byly uvedeny v Čechách do běžné prace během 90. let 20. století a mají dnes stálé místo v léčebných postupech.


Publikaci lze objednat na e-mailu: cermakova.olga@seznam.cz