Svým zákazníklům nabízíme kompletní servis grafických služeb, počínaje grafickým návrhem
až po konečný tisk včetně knihařského zpracování.

• pracujeme na platformách Mac a PC
• nabízíme grafické návrhy logotypů, designových
  manuálů, prospektů, katalogů, výročních zpráv,
  časopisů, brožur a knih, návrhy inzerátů,
  kalendářů, pozvánek, programů, obalů, blahopřání
  a jiných tiskovin.
• připravíme fotografii digitální i klasickou
• skenování včetně retuší
• redakční a korektorské práce
• tisk ofsetových prací, sítotisk, tamponový tisk,
  flexotisk, knihařské práce
• plnobarevný tisk na plotru pro rozměrné
  prezentace (stánky,bilboardy)